Fakultet


Prirodoslovno-matematički fakultet
Matematički odsjek

Bijenicka cesta 30, Zagreb
www.math.hr

Pročelnik: Prof.dr.sc. Damir Bakić
Zamjenik pročelnika i pomoćnik pročelnika za znanost: Prof.dr.sc Eduard Marušić Paloka
Pomoćnik pročelnika za nastavu: Doc.dr.sc Mladen Vuković

Forum za podršku nastavi nalazi se na adresi http://degiorgi.math.hr/forum/.
Ukoliko trebate e-mail adresu nekog od zaposlenika, poslužite se tražilicom.
(Adrese oblika ime.prezime@math.hr najčešće funkcioniraju.)