Primjenjena matematika

Oprez: Gradivo obrađeno u dolje navedenim skriptama ne mora u potpunosti odgovarati gradivu koje se trenutno predaje iz tog kolegija.

Parcijalne diferencijalne jednadžbe

Bilješke Braslava Rabara po predavanjima prof. Vrdoljaka 2006/2007. Preuzeto s foruma za podršku nastavi na PMF-Matematičkom odjelu.