Druga godina

Oprez: Gradivo obrađeno u dolje navedenim skriptama ne mora u potpunosti odgovarati gradivu koje se trenutno predaje iz tog kolegija.

Algebarske strukture

Bilješke Braslava Rabara. Preuzeto sa foruma za podršku nastavi na PMF-Matematičkom odjelu.

Diferencijalni račun funkcija više varijabli

Šalabahter (sažetak gradiva). Preuzeto sa foruma za podršku nastavi na PMF-Matematičkom odjelu.

Diskretna matematika

Oprez: Knjige na koje se dolazi dolje navedenim linkovima mogu biti nepotpune, tj. postoji mogućnost da je onemogućen pregled konačnog broja stranica. Za više informacija o tome pročitajte: Sporazum o nagodbi o usluzi Google pretraživanje knjiga.
Teorija grafova. Napisao Reinhard Diestel.
Combinatorics:
topics, techniques, algorithms. Napisao Peter Jephson Cameron.
Introduction to combinatorics.
Napisao Martin J. Erickson.
Combinatorics: a problem oriented approach. Napisao Daniel A. Marcus.

Građa računala

Dostupni sadržaji vezani za ovaj kolegij koji su objavljeni na internetskim stranicama odjela za matematiku u Osjeku.
Powerpoint prezentacije pomoću kojih profesor S.Ribarić izlaže gradivo na predavanjima.

Numerička matematika

 Skripta o greškama u numeričkom računanju (nalazi se u skripti Numerička analiza, koju su napisali Zlatko Drmač, Vjeran Hari, Miljenko Marušić, Mladen Rogina, Sanja Singer, Saša Singer, kao treće poglavlje). Napisao Vjeran Hari. Preuzeto sa internetskih stranica profesora M. Rogine (link).