Treca godina

Oprez:
  • Gradivo obrađeno u dolje navedenim skriptama ne mora u potpunosti odgovarati gradivu koje se trenutno predaje iz tog kolegija.

Iterativne metode

 Matrix computations. Napisali Gene Howard Golub i Charles F. Van Loan.
 
Matrix Algorithms: Eigensystems. Napisao Gilbert W. Stewart.

Metode matematičke fizike

Skripta iz Klasične mehanike 1. Napisala Tamara Nikšić. Preuzeto s internetskih stranica Tamare Nikšić (link).
Skripta iz Klasične mehanike (uvod). Napisao Zvonko Glumac. Preuzeto s internetskih stranica Zvonka Glumca (link).

Mjera i integral

Bilješke prema predavanjima doc. dr. sc. Bojana Basraka (2008./2009.). Uredio Josip Šumečki uz pomoć ostalih studenata. Preuzeto s foruma za podršku nastavi na PMF-Matematičkom odjelu.
Bilješke Braslava Rabara.
Preuzeto sa foruma za podršku nastavi na PMF-Matematičkom odjelu.

Mreže računala

Introduction to Computer Networks. Napisao/la P.K. Singh.