Upute za prijenos podataka za tablice s vlastitog računala

 

Opišimo ukratko format za LOAD DATA naredbu. U jednoj datoteci je jedna tablica. Svaki redak tablice u zasebnom je retku datoteke. Sadržaji stupaca međusobno su odvojeni jednim tabulatorom. Kodiranje datoteke je UTF-8 bez BOM-a na početku datoteke, s line feed završecima linija (\n).

 

Ako koristite Linux ili srodan sustav, možete koristiti bilo koji tekstualni editor i izgledno je da ne morate paziti na tehničke detalje (kodiranje datoteke itd.)

 

U nastavku su detaljnije upute kako postići opisani format datoteke ako koristite MS Windows, macOS ili drugo. U tim slučajevima izgledno je da se treba pobrinuti za tehničke detalje. Ako to ne napravite, mogući su različiti problemi u radu s bazom, čak i ako sama LOAD DATA naredba ne prijavi greške. Konkretno, ove upute pišemo za MS Windows.

 

Za početak, instalirajte neki tekstualni editor, npr. Notepad++ 7.8.6. Ako koristite neki drugi operativni sustav i ne možete pronaći analogan editor, javite nam se.

 

Pretpostavimo da ste u osobnoj bazi stvorili tablicu TESTNA izrađenu sljedećom naredbom: 

 

CREATE TABLE TESTNA(KOD INT, TEKST_A TEXT, TEKST_B TEXT, PRIMARY KEY(KOD));

 

Otvorite Notepad++. U izborniku Encoding odaberite UTF-8 (vjerojatno je već odabran). U donjem desnom uglu programa kliknite na ćeliju u kojoj piše "Windows (CR LF)" i odaberite "Unix (LF)". U datoteku upišite npr. sljedeći tekst. Pritom sve pojave teksta [TAB] zamijenite jednim tabulatorom.

 

10[TAB]AB[TAB]ČĆ

2000[TAB]ŠĐ[TAB]Ž$

300000000[TAB]€A[TAB]A€

 

Oprez: neki editori teksta (na svim platformama) automatski mijenjaju tabulator nekim brojem običnih razmaka. Ako je takva opcija uključena, možete ju isključiti u postavkama editora.

 

Pohranite datoteku npr. kao TESTNA.txt. U imenu datoteke izbjegavajte razmake, specijalne znakove itd. U online sučelju za SQL kliknite na spajalicu (posljednja ikonica pokraj polja za unos SQL naredbe). Kliknite na "Prijenos datoteka" i odaberite datoteke koje želite prenijeti (npr. samo TESTNA.txt). Nakon toga ćete u sučelju vidjeti popis adresa prenesenih datoteka. Kopirajte adresu koja sadrži ime vaše datoteke i napišite sljedeću naredbu: 

 

LOAD DATA INFILE '...' INTO TABLE TESTNA;

 

s ispravnom adresom umjesto točkica. Testirajte unos koristeći SELECT.

 

Spomenimo da je opcija koristiti i alate poput Microsoft Excela ako datoteke izvezete u tekstualnom formatu (npr. CSV ili TSV). Tada je obično potrebno prilagoditi i sintaksu LOAD DATA naredbe (npr. postaviti ispravan separator stupaca za CSV). Nažalost, gotovo svi editori (MS Excel, LO Calc, Google Sheets, ...) dodaju BOM i druge nestandardne elemente u izvezene datoteke, pa ako želite koristiti neki od tih alata najbolje je s njima koristiti i specijalizirane alate za konverziju (potražite na Internetu).