Distribuirani procesi


Važne obavijesti


Osnovni podaci o kolegiju


Ciljevi kolegija


Svrha kolegija


Sadržaj predavanja


Sadržaj vježbi


Literatura


Obveze studenata, režim studija


Nastavni materijali


Projekti, kolokviji, ispiti, rezultati


Nastavnici u akademskoj godini 2020/2021


Raspored sati u akademskoj godini 2020/2021